1. 1.
    deniz seviyesinden olan yükseklikle ilgili olabilir.
    2 ... monk of monkmountain