1. 1.
    Başarılması hayli güç, başarılsa bile sonrasında kesinlikle kronik kabızlıkla son bulacak iddiadır.
    ... fiililivata