1. 1.
    ghanalilardan 500 erkek, sizden ise 800 erkek gerekir.
    -4 ... erectov