1. 1.
    devletin başına 1 kasımdan itibaren kimin geçeceği sorunsalını aktaran söz öbeği.
    -1 ... akacakkandamardadurmaz
  2. 2.
    Hiçkimse, konu kilit.
    2 ... peregrin took