1. 1.
    An itibariyle yapılan açıklamadır. Devletle milleti karşı karşıya getirmesinler demiştir.
    -1 ... abi50kuruslukgofretlernekadar