1. 1.
    Ne bir gecesi...

    Durun bir kosu bitirip geleyim.
    1 ... dormammu