1. 1.
    daha önceki seçimlerde halkin iradesinin olmadığı gözler önünde . demek ki her seçim sonrası haftalarca sayım yapılmalı ki halk esas kimi seçmiş görülsün.
    ... yuppaci