1. 1.
    1 doların 1 rabia 26 kuruş olması

    an itibarıyla maalesef durum bu.
    5 ... eratosthenes