1. 1.
    aslı, "bir dokun altı âh dinle kâse-i fağfûrdan"dır ve "işit" yanlış kullanımında gerek vezin gerekse anlam bozulur.
    4 ... arjantin