1. 1.
  cemaat-ulusalcı subaylar-sadatçılar(bir nevi cemaat mensubu yapılanma -devrim muhafızları modeli-) arasında geçen orduda tahakküm kurma mücadelesinde niyet, 2 gün önce alınan yüksek askeri şura kararlarıyla neticeye bağlanmış gibi görünüyor.

  cemaat eliyle düzenlenen kumpas davalarla ordudan uzaklaştırılan, orduya küstürülen, 2016 sonrası orduda personel eksikliği sebebiyle göreve yeniden çağrılan ve bir takım sesler tarafından bir yeniden yapılanma süreci olarak adlandırılan ve çoğumuza göre en azından orduda bir doğru yolu arama girişimi olarak yorumlanan süreç 2 gün evveli itibariyle tamamlanmış durumda gibi görünüyor.

  binbir hileye baş vurarak, üçer dörder rütbe atlattırılan subayların namlularını silah arkadaşlarına çevirmesinin ardından fırsata çevrilen kriz fethullahçıların tasviyesiyle sonuçlanmış gibi görünüyor.(?) akabinde yapılan fırat kalkanı ve afrin harekatındaki başarılar, cumhuriyet değerlerine bağlı komutanların görevlerinin iadesi sonucunda başarılı sonuçlansa da, bu son alınan kararlar neticesinde kumpas davalara adı karışan, cumhuriyet değerlerini muhafazayı kendine görev edinmiş onurlu komutanlardan ellerine geçirdikleri ilk fırsatta vazgeçtiklerini gösteriyor.

  gerek kökleri 150 yıllık askeri liselerin kapatılıp yerine milli savunma üniversitesi gibi bir garabetin açılması, gerek cumhurbaşkanı etrafındaki asker kökenlilerden anladığımız kadarıyla yeni rejim yeni bir ordu istiyor. bu istedikleri ordu gene imamlar tarafından kontrol ediliyor ve kışlada bir cematin askeri, diğer cemaatin askerinin imamının arkasında namaz dahi kılmıyor.

  türkiye'de ordu bir yeniden yapılanma sürecine gidiyor ve bu süreçte liyakat değerleri esas alınmıyor. atamalarda farklı kıstaslar aranıyor.

  tahminimce birileri yaptığı atamalarda kemalist darbe paranoyaları görüyor. neticesinde fethullahçıların istedikleri aynen oluyor. sevrin hükümleri gerçekleşiyor. yine tayyip erdoğanın istediği oluyor tanrıverdi kazanıyor. fakat bu istekler uzun vadede ülke çıkarlarıyla çelişiyor. zıt düşüyor. belki bu gün için sorun yok gibi görünüyor. ama kendisinden sonra yaşanacakları görüyorum ki kimse düşünmüyor.

  tsk yıp-ra-tı-lı-yor.
  1 ... everybody calls me alpha