1. 1.
    Şeytanca.Şeytanla ilgili,rahmani karşıtı.
    #313983 :)
  2. 2.
    ing. devilish.
    #2629535 :)

şeytani ile alakalı başlıklar