ou erkein aldatldnn farknda olmamas başlığı henüz açılmamış!