bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
 1. 1.
  Bir taşınmazın satılması durumunda, belirli bir kimsenin onu öncelikle satın almasına olanak sağlayan bir haktır.
  1 ... martyns
 2. 2.
  önalım hakkı; mükellefin, hakkın konusu olan şeyi bir üçüncü kişiye satması durumunda, hak sahibine tek taraflı bir irade beyanı ile satılan şeyin mülkiyetinin kararlaştırılan bedel karşılığında öncelikle kendisine devrini isteme yetkisini veren haktır, yenilik doğuran haklardandır.
  ... dabaddah
 3. 3.
  Şufa(önalım) hakkı, bir taşınmaz malın satılması halinde, onu diğer alıcılara nazaran öncelikle satın alabilme hakkıdır.

  Medeni Kanun'da aşağıdaki maddelerde değinilmiştir.

  Madde 732- Paylı mülkiyette bir paydaşın taşınmaz üzerindeki payını tamamen veya kısmen üçüncü kişiye satması hâlinde, diğer paydaşlar önalım hakkını kullanabilirler.

  Madde 735- Tapu kütüğüne şerh verilen sözleşmeden doğan önalım hakkı, şerhte belirtilen sürede ve belirtilen koşullara göre her malike karşı kullanılabilir. Kütükte koşullar belirtilmemişse taşınmazın üçüncü kişiye satışındaki koşullar esas alınır.
  1 ... kaizersoze
 4. 4.
  bazı önalım hakları kanundan doğar. mesela iştirak halinde mülkiyet sözkonusu olan bir mal üzerinde maliklerden biri hissesini satmak isterse hissesini önce iştirak halinde maliklerden birine teklif etmekle mükelleftir.
  1 ... eurasian
 5. 5.
  Üçüncü kişiye satılan bir mülkü bir kimsenin öncelikle satın almasına yetki veren hak, ön alım hakkı.
  -1 ... linka
 6. 6.
  karşılığı ön alım hakkıdır. bir mal satilacaksa tanınan kişiye satın almasi hususunda öncelik tanir. yenilik doğuran haklar kategorisindedir.
  1 ... hakimtokmagi
 7. 7.
  şufa hukuk terminolojisinde ön alım hakkıdır. satılacak olan taşınır, taşınmaz bir mallar için daha çok kullanılan bir terimdir. mirasa konu malların satımında mirasçıların her biri ön alım hakkına sahiptir örneğin. ya da yıllardır kullandığınız ve ecrimisilini ödediğiniz bir hazine taşınmazının satışı yapılacaksa (2b yasası gibi) bu taşınmazın ön alım hakkı size aittir.
  1 ... abaninaltindakisopa