1. 1.
    Bir kurumun, bir kuruluşun alt mevkilerindeki iş yerlerinden her biri.*
    1 ... redwinemania
  2. 2.
    ttk ve diğer kanunlarda tanımı bulunmamaktadır. unsurları; tobb kanunu ve bankacılık kanunu ile etk'nın öngördüğü tst'den çıkarılmaktadır.buna göre;iç işlerinde bağımlı,dış işlerinde bağımsız ve de merkezle katı olmayan bir yer/yönetim ayrılığı bulunan ticaret hukuku kavramıdır.
    ... aybeg