1. 1.
    okuyandan okuyana cinslerin değişiklik gösterdiği ve doğruluk payı bulunan serzeniş.
    2 ... der ve sahneyi terkeder