1. 1.
  Erkeğe yazılmaz, bunu bilsinler yeter.
  ... mevzun
 2. 2.
  Şiir sanattır herkese ve her konuda yazılabilir.
  ... komedyen yazar
 3. 3.
  erkeğe de yazılır. yazılmışı da mevcuttur.

  Ben umardım ki seni yâr-ı vefâ-dâr olasın,
  Ne bileydim ki seni böyle cefâ-kâr olasın.

  Hele sen kaaide-î cevrde eksik komadın,
  Dostluk hakkı ise ancağ ola var olasın.

  Reh-i âşkında neler çektüğüm ey dost benim,
  Bilesin bir gün ola aşka giriftâr olasın.

  Sözüme uymadın ey asılası dil dilerim,
  Ser-i zülfüne anın âhiri ber-dâr olasın.

  Sen ki cân gül-şeninin bi gül-i nev-restesisin,
  Ne revâdır bu ki her hâr ü hasa yâr olasın.

  Beni âzâde iken aşka giriftâr itdin,
  Göreyim sen de benim gibi giriftâr olasın.

  Bed-duâ etmezem ammâ ki Huda'dan dilerim,
  Bir senin gibi cefâ-kâra hevâ-dâr olasın.

  Şimdi bir hâldeyüz kim ilenen düşmanına,
  Der ki Mihrî gibi sen dahi siyeh-kâr olasın.

  -mihri hatun-
  3 ... mufred muzekker
 4. 4.
  duyguların peçeteye değil satırlara boşalmasıdır. şair şiiri kendine yazar, nasiplenmek isteyen alır.
  -1 ... super yazar