Advertisement

 1. 1.
  (bkz: Kerbela)
  3 ... nekrofili
 2. 2.
  farkın ne olduğundan çok nelere sebep olduğunu düşündüren, geçmişin günümüze yansıma hali.
  1 ... banaesmeyianlat
 3. 3.
  modern sekülarizasyon süreçleriyle beraber tamamen teoride kalan farklardır. sünniler ya da şiiler arasında fiiliyatta herhangi bir fark yoktur. tek fark dini ayinlerindedir.
  2 -3 ... sbbz
 4. 4.
  islam'ın Sünnîlik'ten sonra en yaygın ikinci mezhebi şiiliktir. Bu mezhebin mensuplarına Şiî denir. ayrıca sapık falan da değillerdir. şii de olsa sünni de olsa müslüman müslümandır.
  1 ... cnyt
 5. 5.
  sünnet ve bidat'ın arasındaki farklardır.
  1 -2 ... hezarfen hariciyeci celebi
 6. 6.
  halen tartışılan ve Malesef ki Türk Milleti içinde ayrılık yaratan farklardır.Bin yılı aşkın zaman önce Arapların siyasi olaylar yüzünden birbirlerini öldürmeleri,Hasan hüseyin efendilerimizi katletmeleri araplarda kan davasına dönüşmüş ve bu Osmanlı zamanında da Şah ismail yavuz kapışması içinde siyasi bir hamle olarak kullanılmış ve Türk milletine iyice yerleşmiştir.

  Oysa ki Türk Milletinin Sünnisi de Şiisi de Hasan,Hüseyin efendilerimizi kutsal ve değerli kabul ederler.Sünni Araplar Yezit muaviye ismini alabilirken Sünni türkler Yeziti her daim lanetlerler.

  Aradaki birkaç dini görüş farklılığı ise insanların yüreğindekine karışmak olacağından geçmiş ve günümüz türk töresinde hiçbir zaman ayrılık olarak yer bulmamalıdır. 3 vakit namaz kılan da 5 vakit namaz kılan da Cem yapanda Aynı Allah'a tapmakta,aynı allahtan ve peygamberden şefaat istemektedir.

  Kaldı ki farklı yaradanlardan bile şefaat isteseler bizleri birleştiren nokta Şii sünni alevi olmamız değil türk olmamızdır.Günümüzde zamanında barbarlık yapan arapların kan davalarını gütmek aklı selim hiçbir Türkün yapacağı şey değildir.

  ek: Şiiliğe sapık Mehzep diyenler, Şii Türklerin yani Azerbaycan güney azerbaycan ve Türkiyedeki Türklerin artı olarak Türklük bilincine sahip Tüm Türklerin doğrudan tecavüzüne uğramış ki şiilere sapık der herhalde.
  2 -4 ... selim pusat
 7. 7.
  sunnilikte namaz 5 vakit iken şiilikte 3 vakittir. sunniler ramazan orucu tutar şiiler muharrem orucu tutar. ayrıca şiiler halife olarak hz ebubekir, hz ömer ve hz osman ı tanımazlar ve halife olarak hz ali ve soyundan olanları tanır. sunnilik islam aleminin çoğunu oluştururken şiilik safevilerden miras olarak farslara, azerilere ve türkmenlere ( türkiye de ki alevilere ) miras kalmıştır. aleviler şiiliğin türk versiyonudur. biraz daha ılımlıdır. bazı kaynaklara göre başlı başına mezhep olarak kabul edilsede ibadet şekilleri ve on iki imam geleneğine göre şiiliğin içinde bir mezheptir. aynı sunnilikte ki hanefi, şafii ayrımı gibi.
  2 -2 ... thebash
 8. 8.
  Biri islamiyette belirtileni yapıyor(5 vakit namaz,ramazan oruç),digeri kendine göre yontmuştur(3 vakit namaz,muharrem orucu)
  1 -3 ... magaradakiler
 9. 9.
  yok edilmesi gereken ama bizim boyumuzu aşan farklardır.
  1 -1 ... kafkasyavampiri
 10. 10.
  muhareem orucunu aleviler tutar. şiiler ramazan orucu tutar. daha bunu bilmeden entry giren gerzeklerin ne denli bilgi sahibi olduğu ortada.
  şii ve sünniler arasında ki en büyük farklardan biri şii devletlerde alkol alışı satışı kesinlikle yasaktır. sünni devletlerde alkol satışı saat 22:00'a kadar devam etmektedir.
  1 ... yeniceri