1. 1.
    olası bir oy kaybıdır.

    selam ve duva ile.
    1 ... erectov