1. 1.
    saldırı ya da küfre maruz kalmak.
    ... legend of the stranger
  2. 2.
    bireyde travmatik etki yaratarak agresif duyguların şiddetlenmesine yol açan kalmadır. eylemin dozu her ne olursa olsun agresif dürtülere eklemlenerek kişiyi şiddete doğru biçimlendirir.
    ... katalonyadankatalanjaponkatalo