1. 1.
  Türk edebiyatına ilk yusuf u züleyha eserini kazandırmış 13. yy şairi.
  1 ... diyonsos
 2. 2.
  13. yy'da anadolu selçukluları döneminde yaşamış bir şairdir. anadolu'yu gezerek halka halka dini-tasavvufi şiirler söyleyen gezici bir derviş olduğu sanılmaktadır.13.-14. yy. anadolu'sunda etkin olan dini-tasavvufi şiir akımının önemli temsilcilerindendir. yunus emre'yi yaratan edebi ortamın hazırlanmasında büyük katkısı olmuştur.
  ... lazy
 3. 3.
  yunus emreden de önce ilk türkçe şiir yazan ve bu şiirleri aruz ve hece vezniyle ayrı ayrı kaleme alan 13. yüzyılın gezgin bir dervişi.
  ... gelberiyargelberi
 4. 4.
  Naatları ile ünlü. daha çok sufiliği ile tanınır. aruz kullanmasına rağmen öz türkçeye önem verir. yusuf- u züleyha ile ünlendi.
  ... culsezar
 5. 5.
  aşk mesnevisinin kralıdır yusuf u züleyha adlı eseri ile popisini arttırmıştır.
  -1 ... es kecimin sapkasi
 6. 6.
  anadolu halkına tasavvuf yollarını öğreten gezgin bir derviştir.
  1 -1 ... optimist karinca