1. 1.
    Hıyanet işleri başkanlığımızın tasvip ettiği hede.

    (bkz: hede)
    ... n dakota