1. 1.
    özgür insan ruhunu savunan, hayali varlıkların kölesi olmayı reddeden herkes şeytan'ın elçisidir.
    ... david addison