Advertisement

  1. 1.
    Ayette de bahsi geçen süredir.

    Şeytan dedi ki: "(Öyle ise) bana insanların tekrar diriltilecekleri güne kadar süre ver."
    ... aydinoglu ventage