1. 1.
    şeytanı bahane etmek kişisel sorumluluktan kaçmaktır.
    ... monk of monkmountain