1. 1.
    bu ülkenin kurtuluş yollarından biri hepsi müridi üzerinden zengin olan dini kullanan dolandırıcılardır. hatta malum kesim ve partisi uzun bir süre bir dini grubu destekledi para bastırdı gel bitsin bu özlem diye ağladılar me oldu geldi g.tlerine girdi şimdi ise farklı bir gruba destek veriyorlar.
    2 ... vexillarius