1. 1.
    az maz kaynana değildir, şeyhinin gazabına uğramıştır.

    selam ve duvva ile.
    ... dr animo