1. 1.
    Ana akım Türk medyası tarafından şuurlara çivilenen " Şeyh Sait Şeriatçıdır! " tezini çürütebilmek ve Sêx Seîd'in ekolojik, feminist ve eşitlikçi politik kimliğini genç nesillere aktarabilmek adına, kendisine âit şu satırları paylaşalım lütfen Hewalno:

    " Cinsiyet eşitliği bağlamında ele alınacak olursa, Kürdistan devriminin önderlik makâmında bulunmam itibariyle ünvânımın Sêx değil Unisêx olması taraftarıyım. Kürdistan ve Tîrkîye proleteryasına ilân ederim "

    ( Sêx Seîd, Hilâfet isterik Amısına Qoem, Amed Yayınları, Önsöz )
    ... mumbarsever01