1. 1.
    yapay gündem...yanıt vermeyin.
    ... monk of monkmountain