1. 1.
    Lezgi bir şeyh. Kafkasya da lezgi devleti kurmak için mücadele etmiştir.
    ... kurtcebe noyan