1. 1.
    Dünyaca ünlü bir arap şeyhi ve islam bilginidir. Demokrasiyi kullanarak demokrasiyi katletmesiyle ünlüdür. Demokrasinin olmadığı komşulara demokrasi götürürken kendi dergahında padişahlığı ölmektedir. Biraz iki yüzlü ve sahtekardır, bir dediği başka bir dediğini asla tutmaz. Ama olsun o kadar kusur kadı kızında da var.
    1 ... turk mucizesi cumhuriyet