1. 1.
    Olmayacak şeydir şeriatta sorgulamak günahtır düşünmek kötüdür. Şeriatsal sorgulama fıkıh tabanlı olur.
    ... vexillarius of theodopolis