1. 1.
    her şeriatçının dönemsel çektiği acılardır bazen bu dünyaya bir salavat daha getirmek ismezler.
    ... vexillarius of theodopolis