1. 1.
    kasap mı oduncu mu yoksa cerrah mı sorunsalıdır. ünüverstelerde bölüm açılmalı bence.
    -2 ... erectof