1. 1.
  ''Şeriat Allah'ın koyduğu, inanılmasını ve yaşanmasını emrettiği i'tikadî, içtimaî, iktisadî, hukukî ve ahlâkî kanunların bütünüdür.''

  Aramızda şeriatın ne anlama geldiğini bilmeyen müslüman kılıklı arkadaşlar var sanırım.Kısa bir bilgilendirme olsun.Ateist arkadaşlara zaten sözümüz yok.
  -1 ... anti siyonist
 2. 2.
  “Kuran’ın ayetlerine, Hazreti Muhammet’in sözlerine ve yaptıklarına, bunlardan çıkarılmış yorumlara dayanan, insanın yaşamını, toplumsal yaşamı düzenleyici, Tanrısal olduğu için hiçbir zaman değişmeyecek olan dinsel kurallar bütünü, islam hukuku.”
  3 ... nazorellaschulz
 3. 3.
  Bardak bardak deve sidiğinin yasal olarak içebildiğiniz ama alkol içmenin ağır hükmü olan arap uydurması sistem.
  ... vexillarius of theodopolis
 4. 4.
  Şeriat, Arapça kökenli bir sözcük olup; "yol, mezhep, metod, âdet, insanı bir ırmağa, su içilecek bir kaynağa ulaştıran yol" anlamına gelir.

  Şeriat sözcüğü, şerea' (الشر ع) kökünden gelmektedir. Bu sözcük şeriat hükmü koymak manasında kullanılır. Şeriat koyana "şâri" denir. Bu sebeple islami literatürde şâri olarak Allah’a"Şâri-i Hâkim" veya "Şâri-i Mübîn" denildiği de olur.

  Terim olarak "Kur'an âyetleri, Muhammed'in söz ve fiilleri olarak anlaşılan (sünnet/hadis) ve islâm bilginlerinin görüş ve yorumlarıyla oluşturulan dini kanunlar toplamıdır. Bazen din anlamında da kullanılan şeriat, "dinin insan eylemlerine ilişkin hükümlerinin bütünü", "dünya ile ilgili hükümlerinin tamamı" ve "islam hukuku" gibi anlamlara gelmektedir.

  Şeriat kelimesi diğer kanunlar için de kullanılmıştır ("Musa'nın şeriatı", "Zerdüşt şeriatı" vb.). Şeriat sözcüğünün çoğulu "şerâyi"dir. Şeriatı günlük kullanımda din anlamında ve ona eşdeğer kullananlar olduğu gibi, inanç, ibadet, ahlak eksenli bir yapı olarak kabul ettikleri dinden farklı olarak sadece muamelat ve ukubat ve feraiz gibi değişken ve dönemsel hükümler olarak ele alan ilahiyatçılar da bulunmaktadır.
  1 ... rimi rimi ley
 5. 5.
  tarihte hiç bir topluma başarılı şekilde hizmet etmemiş şey.
  -1 ... sebbaha kadar mokoko
 6. 6.
  Sıkıntı şeriat nedir dendiğinde yapılan tanımda değil.

  Asr-ı saadet dönemi ve sonrası dönem bile uygulamaları bakımından çok farklı.

  islamiyet çöle de geldi kutubumsu kuzey ülkelerine de.
  Kutuplarda müslüman bilim insanı oruç tutsa kaç saat tutacak.
  ... ali candan