1. 1.
    Kemalist putperestlerden daha çevrecilerdir.
    2 -1 ... vomer
  2. 2.
    şerefsizlik yapmanın lüzumu yok. mini etek giyip her yerde rahat rahat takılanlara da " batı özentisi or*spular" demek ne kadar doğru olur??
    2 -1 ... muphem biri