1. 1.
    Geçen istanbul’un Beşiktaş semtinde dolaşırken gözleri yaşlı şekilde dolaşan tinercinin sarf ettiği söz. Duygulandır. Evet.
    3 -1 ... oytunkaran