1. 1.
    Şeriat bakımından, şeriatça.
    ... vernon sullivan
  2. 2.
    "şeriata göre, şeriat tarafından" anlamlarına gelen arapça kelime.
    ... asiti kaçmış kola