1. 1.
    satılacaksa önce isminin saygı gereği başka bir vapura veya mekana verilmesinde yarar vardır.
    3 ... usualsuspects