1. 1.
    önemli din bilginlerinin söylediği önemli bir tespit.
    ... tklmn