1. 1.
    bir şey yapmak için şart koşma, belirtme kipi. eki -se, -sa'dır.
    ... 6.4.r.1.$.h
  2. 2.
    dilek dilememiz için gerekli olan kiptir. *
    ... syda