1. 1.
    Gerginliğe sebep olacak hadise.
    1 -2 ... rakamsal