1. 1.
  19. Yüzyılda yaşamış halk ozanıdır. Sivas Şarkışlalı'dır. "Yöresinde "Çolak Hacı" diye anılırmış. Bu ad kendisine kolu dirseğinden kesik olduğu için verilmiş. Rivayete göre Şarkışla Kadısının kızına tutulmuş, Onu Adana'ya kaçırmış dönüşte cezaevine yakalanıp konulmuş. Sonra Beyaz adlı bir kıza aşık olmuş. Birkaç kez evlenmiş en azından on çocuğu olduğu söylenmektedir. Yaşamı yoksulluk içinde geçmiştir. Bu yoksulluk acısını şiirlerine yansıtmıştır."

  En dokunaklı şiiri, isyanın bam teline vuran, sözünü hiç sakınmadığı şiiri şöyledir :

  Nesini söyleyim canım efendim
  Gayri düzen tutmaz telimiz bizim
  Arzuhal eylesem deftere sığmaz
  Omuzdan kesilmiş kolumuz bizim

  Sefil ireçberin yüzü soğuktur
  Yıl perhizi tutmuş içi koğuktur
  ineği davarı iki tavuktur
  Bundan gayrı yoktur malımız bizim

  Reçberin sanatı bir arpa tahıl
  Havasın bulmazsa bitmiyor pahıl
  Tecelli olmazsa neylesin akıl
  Dördü bir okkalık dolumuz bizim

  Benim bu gidişe aklım ermiyor
  Fukara halini kimse sormuyor
  Padişah sikkesi selam vermiyor
  Kefensiz kalacak ölümüz bizim

  Evlat da babanın sözün tutmuyor
  Açım diye çift sürmeye gitmiyor
  Uşaklar çoğaldı ekmek yetmiyor
  Başımıza bela dölümüz bizim

  Zenginin sözüne beli diyorlar
  Fukara söylese deli diyorlar
  Zemane şeyhine veli diyorlar
  Gittikçe çoğalır delimiz bizim

  Sekiz ay kışımız dört ay yazımız
  Çalığından telef oldu bazımız
  Kasım demeden buz tutuyor özümüz
  Mayısta çözülür gönlümüz bizim

  Tahsildar da çıkmış köyleri gezer
  Elinde kamçısı fakiri ezer
  Yorganı döşeği mezatta satar
  Hasırdan serilir çulumuz bizim

  Zenginin yediği baklava börek
  Kahvaltıya ister keteli çörek
  Fukaraya sordum size ne gerek
  Düğülcek çorbası balımız bizim

  Serdari halimiz böyle n'olacak
  Kısa çöp uzundan hakkın alacak
  Mamurlar yakılıp viran olacak
  Akıbet dağılır ilimiz bizim

  Şarkışlalı Serdari
  -1 ... yokusaakansu