1. 1.
    aslinda gavurca olan ama sanki türkçe gibi dile dolanan şarkı.
    1 ... erectof