1. 1.
  Menekşe lekeler düşerken yağmur gibi
  bölgelerin üzerine, kurbanların üzerine,
  hayretle açar şarap kapılarını,
  ve ayların barınağı içine uçar
  ıslak kırmızı kanatlı bedeniyle.

  Ayakları dokunur duvarlara ve kiremitlere
  boğulmuş dillerin nemiyle,
  ve çıplak günün yumurtasında
  düşer arıları damlalarca.

  Bilirim kış geldiğinde
  kaçmaz şarap çığlık çığlığa,
  ya da saklanmaz kasvetli kiliselerde
  fırlatılmış paçavralarda aramak için ateşi,
  sonra uçar mevsimin üzerinden,
  artık gelmiş olan kışın üzerinden
  o katı kirpikler arasındaki bir bıçakla.

  Görürüm dolanıp duran düşleri,
  ayrımsarım uzaklardan,
  ve görürüm önümde, camların ardında,
  sefil giysilerin toplanışını.

  Ulaşamazlar onlar şarabın güllesine,
  etkin gelinciğine, onun kızıl ışıltısı
  ölür, boğulur avuntusuz halılarda,
  ve yalnız kanallar boyunca,
  ıslak caddeler boyunca, isimsiz nehirler boyunca,
  akar boğulmuş o kekre şarap,
  o kör, yeraltından gelen ve yalnız şarap.

  Dururum onun köpüğünde ve köklerinde,
  ağlarım yapraklarında ve ölümünde,
  düşmüş terzileri izleyerek
  rezil kışın ortasında,
  tırmanırım nemden ve kandan merdivenleri
  ve yoklarım duvarlar boyunca,
  ve gelmiş zaman hakkındaki kaygıyla
  çömelirim bir taşa ve ağlarım.

  Ve o acı tünellerde gezinirim
  giyinmişim uçucu metallerle,
  yalnız mahzenlere doğru, düşlere doğru,
  yeşile ve titreyen zifte doğru,
  aldırışsız demircilere doğru,
  çamurun tadına ve gırtlağa doğru,
  ölümsüz kelebeklere doğru.

  Kaldırdığında şarabın adamları
  o dut renkli kuşakları,
  ve tırmalanmış arıların başlıklarını,
  ve ölmüş gözlü dolu bardaklarla gelirler,
  ve tuzlu sudan dehşetli kılıçlarla,
  ve selâmlarlar birbirlerini boğuk büğlülerle
  ve şarkı söylerler düğün niyetiyle.

  Onların boğuk sesli şarkılarından
  ve masadaki ıslak madeni paraların gürültüsünden,
  ve ayakkabıların ve üzümlerin
  ve yeşil kusmuğun kokusundan,
  ve ölen şafağın duvarlarına çarpan
  tuzun ezgisinden hoşlanırım.

  Varolan şeyler arasından konuşurum. Tanrı göstermesin
  şarkı söylerken yeni şeyler keşfetmemi!
  Duvarlardan akan tükürükten bahsederim,
  fahişelerin yavaş çoraplarından bahsederim,
  bir kuş ayağıyla tabuta vuran
  şarap adamlarının korosundan bahsederim.
  Bu şarkının tam ortasındayım, caddelerden
  yuvarlanan kışın ortasındayım,
  ayyaşların arasındayım,
  unutulmuş yerlere çevrilmişler açık gözlerle,
  ya düşünüp taşınırlar çılgın üzünçte,
  ya da uyurlar, külde yıkılırlar baş aşağı.

  Anımsarım geceleri, gemileri, tohum ekimlerini,
  ölmüş arkadaşları, koşulları,
  acı hastaneleri ve yarı açık kızları:
  anımsarım undan ve köpükten mücevheriyle
  belli bir kayaya vuran o dalgayı,
  ve bazı ülkelerde sürdürülen o hayatı,
  bazı ıssız kıyılarda,
  palmiyelerdeki yıldızların sesini,
  camlarda bir yürek atışını,
  lânetli tekerleri üzerinde hızla ve kasvetle
  geçen treni, ve buna benzer üzgün şeyleri.

  Şarabın nemine, sabahları,
  kış günlerinin sıkça kemirdiği duvarlarda
  düşerken onlar kuşkusuz ıssız mahzenlere,
  bu dünyanın gücüne gelir savaşımlar,
  ve yorgun metaller ve sağır sardunyalar,
  ve mahvolmuş itirazlardan bir kargaşa vardır,
  şişelerden şiddetli bir ağlayış,
  ve gevşek bir kırbaç gibi bir cürüm.

  Şarap delerek iliştirir kendi siyah dikenini
  ve oynatır kendi kasvetli kirpisini,
  hançerlerin ve gece yarılarının arasında,
  kirletilmiş boğuk sesli gırtlaklar arasında,
  puroların ve örgülü saçların arasında,
  ve bir deniz dalgası gibi şişer sesi
  gözyaşlarıyla ve ceset elleriyle uluyarak.

  Ve kaçarak gider kovalanan şarap,
  ve sağlam meşin torbası ezilir
  at nalları altında, ve yavaşça sıvışır şarap,
  ve fıçıları, havanın yüzleri kemirdiği
  yaralı gemilerde, sessizliğin mürettebatıdır,
  ve kaçar şarap anayollarda,
  kiliseleri geçerek, kömürün arasından,
  ve düşer onun horozibiği tüyleri,
  ve kükürtle maskelenir ağzı,
  ve alazlanır şarap yıpranmış caddeler arasında
  avlayarak kuyuları, tünelleri, karıncaları,
  üzünçlü ölülerin ağızlarını,
  çünkü onlar arasından ulaşır yağmurun ve ölülerin
  birlikte eridikleri toprağın mavi rengine.

  Pablo Neruda
  ... mulayim