1. 1.
    Şaldan yapılmış bele sarılan kuşak: "Sırtında dört peşli entari, belinde şal kuşak başında namaz bezi." -R. H. Karay.
    ... luzumsuzbiliyorum