1. 1.
    insaallah 1.000.000 yil sonradır.

    selam ve zamcık ile.
    2 ... erector