1. 1.
    eskiden bilav yiyip akepeye oy verirdi bunlar.
    ... no god no master