1. 1.
    bu kadar Şaire yetecek güzel kız olmamasından mütevellit haklı ve eski bir sözdür.
    ... enguruu