1. 1.
    Suphesiz gece mahallede havada gidecektir.
    2 ... templier