1. 1.
    Söyleyenin ağzının ortasına kürekle vurasınız gelir.
    ... ride the lightning